Pojištění bytového domu

Výhody pojištění bytového domu u Allianz

  • Pojištění se vždy sjednává individuálně. Je možné ho přizpůsobit přesně dle vašich požadavků.
  • Je možné pojistit i ztrátu nájemného.
  • Naše asistenční služba je zdarma dostupná nonstop.
  • Možnost pojistit výkon vlastnictví bytového domu, tedy škody, za které je odpovědný vlastník domu.

Běžné škody hrazené z pojištění bytových domů jsou např. zatopený sklep, prasklé vodovodní potrubí, krupobitím poškozená střecha.

Zaplatíme Vám víc druhů škod, než kterákoli jiná pojišťovna

V případě škody, která je mimo rozsah pojištění Exkluziv, ale je v pojištění jiné pojišťovny v ČR, Vám takovou škodu pojišťovna Allianz uhradí.

Částečnou škodu na nemovitosti Vám uhradíme v cenách nových věcí. Bez ohledu na stáří a opotřebení stavby.

Nyní nově hradíme i ztrátu nájemného

Pokud se Váš byt v domě stane neobyvatelným z důvodu např. požáru, pak Vám (jste-li majitel) uhradíme škodu vzniklou ztrátou nájemného.

Pojištění odpovědnosti

U Allianz je možno pojistit i škody, za které je odpovědný vlastník domu. Tzv. pojistit výkon vlastnictví bytového domu. Tohle pojištění se vztahuje na náhradu:

  • újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení
  • jiné újmy na jmění, ztráta na výdělku, ušlý zisk
  • škody na věci

Můžete si zvolit limit plnění 1 mil. Kč – 20 mil. Kč

  • Na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou.
  • Na náhradu dávek nemocenského pojištění vyplácených v ČR.
  • Na náhradu soudních výloh proti neoprávněně vzneseným nárokům.

Všechny výhody pojištění bytových domů u Allianz Vám rádi představíme na pobočce Kamínky 3b, Brno – Nový Lískovec. Můžete se těšit na bezproblémové parkování a příjemné, profesionální jednání.

Vyberte si ze 3 variant pojištění bytových domů Allianz

NormalOptimalExkluziv
Požár; výbuch; imploze; úder blesku; pád letadla
Vichřice, krupobití; voda z vodovodního zařízení
Krádež vloupáním, loupež;
Povoděň, záplava; sesuv půdy, zemětřesení
Tíha sněhu; pád předmětů
Náraz vozidla; mráz; rozbití skla
Rázová vlna nadzvukových letadel
Znečištění kouřem; atmosférické srážky
Voda z kanalizace; zkrat v elektromotorech
Přepětí, podpětí; vandalismus; poškození fasády
Chybná funkce sprinkleru; ztráta vody, ztráta nájemného

Pojištění domácnosti a majetku

Kromě pojištění bytového domu Vám doporučujeme také pojištění domácnosti a majetku od Allianz.